بد شانسى همون همراهى نكردن طبيعت با آدم هستش و اونايى كه به طبيعت و موجوداتش احت... - پیستون پمپ | موزیک و خبر

اینستاگرام هنرمندان

بد شانسى همون همراهى نكردن طبيعت با آدم هستش و اونايى كه به طبيعت و موجوداتش احت... - پیستون پمپ | موزیک و خبر