عارف لرستانی رفت و یک افسوس دیگر ... کم‌کم کفه ترازوی "خوب‌های رفته" به کفه تراز... - پیستون پمپ | موزیک و خبر

اینستاگرام هنرمندان

عارف لرستانی رفت و یک افسوس دیگر ... کم‌کم کفه ترازوی "خوب‌های رفته" به کفه تراز... - پیستون پمپ | موزیک و خبر

mahnaz_afshar توضیحات :
عارف لرستانی رفت و یک افسوس دیگر …
کم‌کم کفه ترازوی “خوب‌های رفته” به کفه ترازوی “خوب‌های مانده” سنگینی می‌کند

روحش شاد

تاریخ ارسال این پست : ۲۰۱۷-۰۴-۱۵ ۰۸:۵۱:۵۲
تعداد لایک های این پست mahnaz_afshar :
۱۷۴۷۷۲

مطالب مشابه