خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سع... - پیستون پمپ | موزیک و خبر

اینستاگرام هنرمندان

خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سع... - پیستون پمپ | موزیک و خبر

mahnaz_afshar توضیحات :
خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را
مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند
به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را
هیچ هشیار ملامت نکند مستی ما را
سعدی 🎂چهل سالگی🎂

تاریخ ارسال این پست : ۲۰۱۷-۰۶-۱۰ ۲۰:۵۴:۵۹
تعداد لایک های این پست mahnaz_afshar :
۱۴۳۴۶۹

مطالب مشابه